Malerinden Metha Therkelsen Bruun.

Fornylig bragte Horsens Folkeblad et Par Anmeldelser fra Forårsudstillingen paa Charlottenborg. Der er endnu et Navn, et Navn af mere lokal Interesse, som også fortjener at nævnes i denne Forbindelse, og det er den unge Fru Metha Therkelsen Bruun fra Vrønding Brugsforening

Fru Bruun er i Aar paa Charlottenborg repræsenteret med "Et Landskab med Kalve". Et smukt kraftigt komponeret Arbeide, der vidner om udpræget Malerbegavelse, om Energi og Dristighed og det vinder for hver gang man ser paa det. Selvfølgelig er Fru Bruun udpræget af den såkaldte "moderne Skole"; men hun har dog allerede sin egen personlige Opfatning baade af Form og Farve.

Den purunge Kunstnerinde er iøvrigt ogsaa Udstiller paa Kunstnernes Efteraarsudstilling i "Den frie".

Fru Bruun vil sikkert i kort tid naa det usædvanlige.

H.S.

Horsens Folkeblad 1930