Kølhalingen er egentlig en engelsk shanty som blev kaldt The Keel Row (Kølen). Siden slutningen af 1600-tallet var unge Anholtere blevet indkaldt til orlogs i kongens flåde og blev anset for nogle af de bedste af de danske søfolk. Under sejlladsen over de store have traf Anholterne mandskaber på fremmede skibe.

Man kan ikke lade være med at tænke på en anden Anholtermelodi, Fangedansen, når man lytter til Kølhalingen i lokal version.

Arrangement, midi-transkription og data-notation

Åge Skjelborg

April 2003

| Tilbage | | Til startsiden |