| Startsiden | | Tilbage |

Er dronningens skib et vikingeskib?

Det har været nævnt, at de to Frømænd sammen med eksperter fra Nationalmuseet til sommer vilde prøve at hæve skibet som Museet er interesseret i. Åge Skjelborg oplyser i dag overfor os, at der næppe bliver tid til at hæve skibet i år. Foreløbig har man nok at gøre med vraget i Peberrenden i Roskilde Fjord, som det vil tage mindst 14 Dage at hæve.

Er vraget i Roskilde Fjord et vikingeskib? På Nationalmuseet tvivler man om, at Skibet i Peberrenden stammer fra Dronning Margrethes Tid.

Roskilde-Frømanden Åge Skjelborg var i week-end'en nede i Peberrenden i Roskilde Fjord ud for stranden ved Skuldelev for at fortsætte sine undersøgelser af de vrag, som man mener må stamme fra Dronning Margrethes Tid. Dronningen skal ifølge sagnet have sænket skibet her for at hindre kapere i at trænge frem til Roskilde. Muligvis er det dog et endnu ældre skib, et vikingeskib.

-Inde paa Nationalmuseet er man imidlertid ikke så sikker på, at vraget stammer fra Dronning Margrethes tid, og magister Olaf Olsen, som jeg talte med i går, tror heller ikke, at det har anvendt som spærring, fortæller Åge Skjelborg i dag. Undersøgelsen i week-end'en, som jeg foretog sammen med løjtnant i marinen, Hartvig Conradsen, der også er fra Roskilde, gav det hidtil bedste resultat. Vi fandt først en 30 cm lang stump planke, meget velbevaret og senere et 2 meter langt stykke af en spante, som en fisker hjalp os med at trække fri.  

Arbejder med teskeer

Skal man alene dømme efter træet, er det dog ikke muligt at sige, om et skib stammer fra år 1000 eller fra år 1500. Vi må have fat i mønter, potteskår eller redskaber af en eller anden Art. Magister Olaf Olsen hælder mest til den opfattelse, at det er et vikingeskib, der ligger i Peberrenden. Vi fortsætter nu undersøgelserne, men det går langsomt, fordi vi bogstavelig talt må grave os frem med teskeer. Fiskerne Evald Andersen og Hans Nicolaisen fra Skuldelev, har været meget hjælpsomme, og dem skylder vi stor tak. Jeg har forøvrigt trukket mig ud af Roskilde Undersøiske Forskningsgruppe, oplyser Åge Skjelborg til slut. Det er sket i bedste forståelse. Sagen er den, at jeg sammen med Hartvig Conradsen helt vil hellige mig den historiske undervandsforskning. De øvrige medlemmer af forskningsgruppen fortsætter med at dyrke frømands-sport.

Roskilde Dagblad, 17. aug. 1956.    

Undersøgelse af ældgammelt skibsvrag i Roskilde Fjord.

To Roskilde-frømænd dykker ned i "Peberrenden". Roskilde Undersøiske Forskningsgruppe, de fire-fem unge mænd fra Roskilde, der i deres fritid dyrker frømandssport, har indtil videre opgivet at dykke ned til Ivar Huitfeldts berømte skib, Dannebrog, der i slaget mod svenskerne i 1710 sprang i luften i Køge Bugt.

I stedet vil lederen af gruppen, Åge Skjelborg, sammen med Danmarks eneste specialist i fotografering under vands, frømanden Hartvig Conradsen, Roskilde, dykke i den nordlige del af Roskilde Fjord ved Skuldelev. Her ligger i den ældgamle sejlrende, også kaldet "Peber- renden", resterne af et skib helt fra dronning Margrethes tid. Det skal ifølge sagnet være sænket i den gamle sejlrende på seks-syv meter vand med det formål at spærre sejladsen for fjendtlige fartøjer, som på den tid huserede slemt paa Sjælland.

Skjult af søgræs og muslinger

Bundundersøgelserne er allerede begyndt, og om deres forløb fortæller Åge Skjelborg: -Jeg har kontaktet flere medlemmer af den lokale fiskerbefolkning og har fået en del værdifulde oplysninger. Der er for en snes år siden optaget en del trædele fra vraget, deriblandt kølsvinet. Dette blev indsendt til Nationalmuseet, som dog ikke med sikkerhed kunne fastslå vragets alder på grundlag af denne ene vragdel. Jan Uhre forsøgte i 1953 at hæve mere af vraget, men med negativt resultat.

I søndags dykkede og arbejdede en kollega og jeg ved vraget og det lykkedes os at lokalisere det, noget, som den lokale fiskerbefolkning ellers har meget svært ved, da vraget er dækket af søgræs og ældgamle muslingeskaller.

Som omtalt har frømændene flere gange været på jagt efter skibet, og de sidste tre uger har Åge Skjelborg sammen med kammeraten Hartvig Conradsen dykket hver aften - forsynet med store vandtætte stavlygter - for at finde vraget.

Lørdag aften fik man rokket en spante løs fra havbunden og tillige bjerget et stykke af lønningen. Nationalmuseet har meldt sig som interesseret i forsøget, og museumsinspektør Olaf Olsen skal i løbet af ugen kigge nærmere på trædelene som menes at stamme fra det skib, der for 600 år siden blev sænket i sejlrenden ved Peberholm for at spærre venderne ude fra Roskilde Fjord.

Nationalmuseets sagkyndige tvivler på, at de kan fastslå fundets alder på grundlag af træstykkerne, og mener, at træet muligvis stammer fra et vikingeskib. Men undersøgelserne vil vise det. Foreløbig hviler Skjelborg og kammeraten ud, for det var en temmelig anstrengende bjergning.

Østsjællands Folkeblad, 3. sept. 1956

Revideret april 2004
Åge Skjelborg

| Startsiden | | Tilbage | <bgsound src="underv5.mid" loop=0>