| Startsiden | | Oginsky 3 |

Du lytter til en midi-versjon av Michael Kl. Oginsky's polonese, Farvel til Fedrelandet

Oginskys Farvel til sin Elskede
 Oversat av C(onrad) S(chwach)  
Oginsky var en polsk Greve, bekient av sine mange tildeels fortræffelige Compositioner, hvoraf en  samling er udkommen i Tydskland for nogle Aar siden. 
Et iblandt de mærkeligste af hans Arbeider  er den Polonaise, hvis historiske Anledning nærværende Digt beretter,
 og hvis henrivende frygtelig-skiönne Musik temmeligen er bekient.       
Som mit Farvel modtag mit Hjærtes Klage
Blidt smeltet hen i söde? Harmonier
Dog aldrig Du, o Elskede! opdage
Din Död, Dit Blik mig grusomt styrted'.

Thi da Din Kærlighed vist vilde svinde,
Dit Hjærte angre den begangne Skyld
Er Du kun lyst'lig, kan jeg Roe vel finde
Hist venlig mig tilsmiler Graven Huld!

Ak! hvorfor, hvorfor maatte dette Hjærte
For Dyden staae for Skjönhed föle ömt!
Dit Blik, Din Skjönhed voldede mig Smerte
Tilbunds jeg Kumers Bæger har udtömt.

Mit vaandefulde Liv jeg da indseer
Til Dig Nature Længsel det afvende
O! hist hvor evig Fred mig oppebaer
Mit ömme Blik Dig uafbrudt skal see!

Du har den störste Salighed mig givet,
Thi Haab Dit skjönne Blik mig fuldt indgjöd
Dog efter dette Blik mig koldt blev Livet,
Og for al Jordens Lykke var jeg död.

O! lev huldsalig ved Din Elskers Side
Og lad Dit Blik ham gjöre lykkelig 
Dog lever paa den ganske Klode vide
Ei Nogen, der, som jeg saa ömt elsker Dig.

Ei vil din Arm mig elskovsfuld omfavne
Din Skjönhed her ei meer oplive mig
O! gid da Gravens Muld mig kjerlig favne
Min vene Haand? friegjort omfavne Dig
  Avskrift i Olea Crögers Visebok.
     Olea Cröger UBO ms kvart 644, s. 1-6.    

Innskriving revidert desember 2009
Åge Skjelborg