| Tilbage |

Arkæologi under Vandet.

Om disse sider og web-projektet.
I oktober 1998 begyndte jeg at lægge den ufortalte historie om det store fund i 1956-59 af skibsvrag fra vikingetiden i Roskilde fjord ud på webben. 

Efter lang tids søgen og med god hjælp fra lokale fiskere genfandt min kollega Hartvig Conradsen og jeg en lørdag aften sidst i august 1956 efter en række forgæves forsøg forskellige skibsdele.

Den senere undersøiske udgravning under ledelse af det danske Nationalmuseum førte til en vigtig nydatering af skibenes alder, men det sidste ord er endnu ikke sagt i sagen om den faktiske, historiske baggrund for det stærkt omdiskuterede lokalsagn om Dronningens Skib. 

Per Åkesson og Ove Larsson har på deres egne kompetente, svenske hjemmesider om Nordisk Marinarkeologi lagt ud materiale om de store linjer i Skuldelev-projektet, men den lange forhistorie om den gradvise lokalisering af de 5 skibsvrag, der i den nordlige del af fjorden ved Skuldelev dannede en prop i et gammelt sejlløb til Roskilde og Lejre, er endnu ikke fortalt i sin dybde og helhed på Internet. 

Siden 1954 havde jeg som så mange andre før mig været stærkt optaget af sagnet om Dronning Margrethe's Skib, sænket engang i tiden i en sejlrende i den nordlige del af Roskilde fjord. Fra 1956 til 1960 var jeg på forskellig måde engageret i den undersøiske udgravning i Skuldelev og deltog i udgravningen i nært samarbejde med Nationalmuseets 1. og 2. afdeling, København. 

Musikken, lagt ud som egne håndlavede og selvkomponerede midi-filer, er autentisk og var en livsvigtig virkelighedsflugt ind i en vægtløs, magisk tilstand på bunden af fjorden ved den undersøiske spærring i sejlrenden ved Skuldelev, genfortalt på disse sider som et lille, sanseligt stykke lyserødt undervandsæventyr.

God fornøjelse!
rev. nov. 2002
Åge Skjelborg

<bgsound src="fjord.mid" loop=0>