Nekrolog

Maleren Holger Skjelborg.

Et sjældent Menneske er revet bort, et Menneske, hvis Væsen og Livsvandel var nær forbundet med det store Bud, der siger, at hvad du vil, andre skal gøre mod dig, det gør du mod dem.

Det er sjældent -særlig i vor hensynsløse Tid - at træffe disse mennesker, hvis Opgave det er at være mest muligt for andre. Men Holger Skjelborg var en af dem, der opfylder det alvorsfulde Bud. De rige Ævner, han var i Besiddelse af, kom aldrig til fuld Udfoldelse netop paa Grund af Hensynet til andre.

I Stedet blev det et Arbejde tidlig og sent, et Arbejde, der vilde have knækket mange andre, men som han, takket være sit stærke Legeme, fik Lov at udføre.

Nu er han død, dette herlige Menneske, og for os, der lærte ham at kende, er det ikke nemt at fatte, at vi ikke oftere skal høre hans Malmrøst, ligesom vi ikke oftere skal se ind i hans lyse Øjne, ud fra hvilke der kun lyste Godhed.

Maaske døde Holger Skjelborg fattig, jeg ved det ikke, men vi, hans Venner ved, at hans sjælelige Rigdom opvejede tilfulde alt andet og gav os et rigt Minde at gemme efter ham.

For dette vil vi ære dit Minde, kære Holger Skjelborg, og stadig have det for Øje, at den, der lever sit Liv for andre, han lever ikke forgæves.

Give, 30. Juli 1933

Theodor Thomsen

Indskrevet
Åge Skjelborg 1999