| Startsiden | | Tilbage |

 

Åge Skjelborg fotograferet ved et kølsvinsknæ fra vrag 1 på bunden af Peberrenden sommeren 1957. Foto Hartvig Conradsen