| Startsiden | | Tilbage |

  Marievals

Gunner Ballegaard

Du lytter til en midi-udgave (prøveversion) af Marievals, komponeret af Carl Christensen, kaldt "Bette Karl". Gunner Ballegaard havde sin helt personlige udgave af valsen. Læg mærke til markeringen af tredje slag i bassen.


Transkription og midi-indskrivning

Åge Skjelborg

April 2003

| Startsiden | | Tilbage