| Startsiden | | Tilbage |

 

Kølsvinsknæ fra Skuldelev-spærringens vrag II under udgravning Vinkelret på kølsvinsknæet anes skibets køl i billedets forgrund.
Fot. Hartvig Conradsen/Åge Skjelborg