Kjære Georg

Det meget Arbeide jeg har været sysselsat med har hindret mig fra med den fornødne Nøiagtighed at føre Brevvexling med gode Venner og Du vil saaledes i mig have (desværre) fundet en temmelig uaccurat Correspondent. Desværre, vi ere i Livet ofte tungere til at underordne Tilfredsstillelsen at vore kjære, Lystre Nødvendighedens strænge Bud, saaledes gaar det mig og saaledes gaar det vel mange. Der har desuden mødt mig mange Ubehageligheder i den senere Tid, naar man vil skrive Breve bør Humøret være godt.

Uagtet jeg vel ei heller nu kan rose mig af et fuldkommen sorgfritt Sind (1), drives jeg dog til at skrive dig til for at bevege dig til at tilsende mig nogle Linier om dit Befindende, da jeg meget længes efter at høre hvorledes Du og din Familie lever. Det hender meget sjældent, at jeg træffer nogen Trönder, der nylig er kommen fra sin Fødeegn, vil Du derfor forskaffe mig en stor Fornøielse, da fortel mig hvorledes man lever i Trondelagen og fornemmlig paa Munkvold (2), selv det Ubetydeligste vil interessere mig at vide fra et Sted hvor jeg har nydt saa meget godt og saa mange Glæder.

- Hvad driver Du paa? Formodentlig har Du vel nu læst en heel Del, for vi snart kan gjøre os Haab om at faa dig her ned. Du har vel vedligeholdt din Interesse for Historien? og synes Du ikke godt om Nutidens historiske Begivenheder. (3) En Tid fuld af saa skjønne Begivenheder bliver vanskelig at fremvise. - Det er nu den almindelige Mening, at der til Vaaren vil udbryde en frygtelig Krig, og det kunde vel maaske være godt, men ønskeligt er det at vort Fædreland maa blive udenfor den Tummel, høste Fredens Goder og voxe i Velstand.

Vi have det her i Christiania meget roligt. En Tid var her trygt for Kornmangel, og er vel tildels endnu, men dog vel mest i Indbildningen. Fra dine Venner her kan jeg hilse dig. Daae (4) lever vel og Otto Krogh kom nu nylig tilbage fra en dygtig Tour han havde til () hvis Byer han da alle besaa.

Jeg slutter med at ønske dig et glædeligt Nytaar og Held til dine Studeringer.

Vær saa god at bringe min Hilsen til Din Moder og dine Søskende og vær selv kærligst hilset fra din hengivne.

JWCröger Christiania 29de Januar 1831

(Brev fra Jonas Wessel Crøger, datert Chra. 29. Januar 1831, til vennen Georg A. Krogh, Munkvold, Trondhjem)
 

Noter.
1. Bl. a. på grunn av tapet av faren året før, høsten 1830 2. Student Jonas Wessel Crøger reiste 5/6 1828 fra Christiania til Trondheim. To dager før hadde faren, Johannes Crøger kommet til Christiania for å ta avskjed med den yngste sønnen sin. 3. Den polske Oppstanden i Washawa startet november 1830 og fortsatte utover våren 1831. 4. Formentlig Ludvig Daae, senere personell-kapellan til Aremark (1806-35)

UBO (kilde følger)

Innskrevet

Åge Skjelborg 1999