| Tilbake |

DEN SVENSKE GARNISONEN I STRALSUND, VORPOMMERN.

Generalmønstring
Femte korporalskapet
Soldat nr. 104:

JEAN BAPTISTE DAUBIGNE

1750
Øverste Mauritz Posses regiment
Kaptain von Kocks kompagni

Alder: 23 år. Født: Champagne. Frankrike. Yrke: Skredder. "6 år capitulation"

1758
Øverste Mauritz Posses regiment
Kaptain Jean von Böhnens kompagni

Alder: 30 år. Tjenesteår: 8 1/2. Født: Champagne. Gift, "af gamla stammen"

1760
Øverste K.A.H. Hamiltons vakante regiment
Major von Böhnens kompagni
Korporal Christian Flachs

Alder: 32 1/2 år. Tjenesteår: 11. Født: Champagne. Religion: Katolsk.
"Capitulanter av gamla stammen". Mønstret 18. nov. 1760.

1762.
Alder: 33 år.Tjenesteår: 11. Fødested: Champagne. Religion: Katolsk. Yrke: Skomaker
Gift/Ugift: Ugift. Kommandert på Rudön. Noteringar: "avskiedas liderlig och annars oduglig.
Sold: Årligen 6 daler silvermynt."

1763
Generalmajor Johan Cronhielms regiment
Major Jean von Böhnens kompagni

"Vakantsatt. Liderlig oc annars oduglig."


Avskrift av faksimiler ved Ove Billing
Normalisert og redigert av Åge Skjelborg nov. 2001