| Back | | Back |

Skitsen Jan Uhre lavede i marts 1953 var baseret på hans egne førstehåndsundersøgelser af vraget

De to forfattere Olaf Olsen og Ole Crumlin-Pedersen har i en videnskabelig rapport valgt at se bort fra den første dokumentariske skitse af vraget og tegner dermed et uklart billede af de faktiske fundforhold, beskrevet af Jan Uhre i marts 1953. Den omtalte rapport blev publiceret på engelsk og kom såvidt vides aldrig ud på dansk.

Skitsen af det senere vrag 1 er baseret på detaljerede oplysninger fra selve dykningen på stedet samt fra fisker Hans Nicolaisen, der fra barnsben var fortrolig med forholdene ved den undersøiske spærring.

Jan Uhres miniature-model af vraget var kun ment som et morsomt bidrag til fejringen af Dronning Margrethes 600-års fødselsdag.

In 1953 the obstruction was examined by a professionel frogman, Jan Uhre, at the request of a weekly magazine. After a brief dive he prepared a model of the ocstacle. (2) This model, dramatically showing a shipwreck whose timbers stick out of the sea bottom in the way cartoonists portray the skeleton of a camel embedded in desert sands, is however, complete fictitious.

(2) Depicted in Dansk Familieblad 23rd April 1953, and in Jan Uhre: Frømænd, København 1954, p.113. Ole Crumlin-Pedersen & Olaf Olsen, Acta Archeologica 1962 , s. 162

As a matter of fact, Jan Uhre made his model (see above) of the wreck in March 1953 partly as a practical joke and partly as a commemoration of the 600th anniversary of Queen Margrethe II, but Ole Crumlin and Olaf Olsen omitted the printed version of the draft, made by Jan Uhre and based on first hand information from the local fishermen.The information on the draft in question is still missing from current reports, made after 1962.

Åge Skjelborg
April 2003