| Back |

First underwater Photo of the ship barrier
Det første undervandsfoto af den undersøiske spærring

Jan Uhre undersøger vraget og den undersøiske spærring i marts 1953
Jan Uhre inspecting wreck 1 and the underwater barrier March 1953