| Til startsiden | | Folk og Musik i Nørre Djurs ||Tilbage |

Anholt Skole

Folk og Musik på Anholt

Musik-repertoiret fra to LP-grammofonplader fra 1974 og 1976  

 

Havgal polska (Trad.)-Sydosten, vals (Trad.)-Tolderen's vals (Steffen Graa)-Steffen Graa's vals (St. Graa) William's vals (St. Graa)-Steinar's vals (Trad.)-Manden i sumpen (Trad.)-Lise's vals (St. Graa)-Krabbemanden's vals (Trad.)-Karen Sander's vals (Trad.)-Ane's vals (Ane Christensen)-Anders Peder's Tretur (Trad.)-Torben's vals (Trad.)-Fangedansen (Trad.)-Vals Totur (Trad.) -Else's vals (Trad.)-Horgalåten, Hambo (Trad.)-Vind i seglarna ()-Karen Svendsen's hopsa (Trad.)-Elin's Vals (Carl Jularbo) -Havmanden, vals ()-Familievals (Trad.)-Per Grej's Flik (Trad.)-Henrik Kresten's reel (Trad.)-Krykhønen (Trad.)-Jävlabryggan (Trad.)-Fyrbanksvalsen (Trad.)-Kronemuffen (Trad.)-En dansk bager i EF (Erik Svensson)-Køkkenregionen (Erik Svensson)-Emil's vals (Trad.)

 

Jødeskrokken. Reel fra den engelske besættelse af Anholt 1807-11. (Opskrift 1937 af Peder Lynged efter Steffen St. Graa)
    

Et typisk fiskersamfund som Anholt har altid haft en central placering i en Kattegatkultur, der gennem tiden er skabt ved en indbyrdes, maritim forbindelse mellem befolkningen i forskellige kystegne og på større og mindre øer.

Efter en sammenlægning med en fastlandskommune kom lokalbefolkningen og musikken ind i helt nye roller, der ofte gik ud på at forsøge at omstille sig uden at forstille sig og lade turisten opleve den musikalske side af Anholt uden at gå alt for meget på akkord med sin egen hverdag.

Erik Mik Svenssons musik var mere anholtsk end Anholt selv, mere svensk, tysk, fransk end harmonikaspillerens musikalske forbilleder, fuld af varme og naturlig spilleglæde og så drilsk i sit mere eller mindre sociale foredrag.

Musikken på lydbillederne fra begyndelsen af 1970-erne er nærgående og fortæller om et lokalt, musikalsk samvær og en spontan musik, der blev spillet " på stående fod efter en bred sko". Man skal derfor ikke vente sig klinisk rene studio-optagelser, men en repræsentativ musik, der på en meget direkte måde og på godt og ondt er en del af folks egen virkelighed.

God nostalgisk fornøjelse!

Sandefjord, Norge, 2003 Åge Skjelborg

 

Steffen Steffensen Graa og Karl Karlsen (ca. 1930)  

Der kan skrives tykke bøger om Anholts altmuligmand, ERIK SVENSSON, men for at begrænse det lidt er her nogle korte fakts om en ener i dansk folkemusik. ERIK SVENSSON blev født i 1926 på Anholt. Som ung fik han hyre på en fiskekutter og efter ganske kort tid blev han selv skipper og fik ry som Anholts bedste fisker, hvilket tydelig kunne ses af den hale af kuttere, han havde i kølvandet, når han stak til søs. På sine mange ture var han tit ved øerne ud for Göteborg og i det hele taget ved den svenske vestkyst. Det var her han for alvor fik øjnene op for svensk folkemusik på harmonika og som senere fik stor betydning for ham. 

I 1964 holdt han for alvor op med at fiske og blev renovationsarbejder, brandmand og vandværksmand på Anholt og han fik endvidere tid til for alvor at dyrke sin store hobby -harmonikaspillet. Samtidig med at være Anholts altmuligmand kan han vel også kaldes harmonikaens ditto. Han er vel nok den mest alsidige musiker i Danmark, forstået på den måde, at han spiller svensk musik for svenskere, tysk musik for tyskere o.s.v. Den 24-26 oktober 1975 medvirkerede ERIK SVENSSON med sin pladeproducer og musikalske ven, Åge Skjelborg, ved en stor international folkemusikfestival i Ossnabrück i Vesttyskland, hvor de underholdt 8.000 mennesker i halvanden time med stor succes. 

I en TV-udsendelse mandag den 9. februar 1976 fik hele Danmark chancen for at stifte bekendtskab med denne spændende spillemand. Udgangspunktet for denne TV-optræden var hans nye LP "HAVSPRØJT OG FATTIGMANDSTRØST", hvorpå han viste sin alsidighed som spillemand og bl.a. gav prøver på 4 forskellige valseformer. Udover ERIK SVENSSONS harmonika medvirkede Åge Skjelborg på fiol. Hele pladen er spillet efter gehør, da noder er et helt fremmed ord for ERIK SVENSSON. Dette var ægte musik, når det var bedst.

Erik Svensson, Anholt.  

(Foto: Margit Brandt 1968-1974)
 Copyright Åge Skjelborg.
Sandefjord, Norge, maj 2003

| Til startsiden | | Folk og Musik i Nørre Djurs | | Tilbage |