| Startsiden | | Reisen til Brasil |

Jakten på en historie om en eventyrlig reise fra Norge til Brazil 1854-56

 

Beretningen om den norske presten Jonas Wessel Crøgers eventyrlige reise i 1854 fra Christiania over Hamburg til Brasil hørte jeg første gang om i begynnelsen av andre verdenskrig. Jeg var vokst opp i Århus der vi bodde.

Hver jul ble en stor pappeske tatt ned fra loftsboden. Det sto nesten som et magisk lys opp av esken når den ble åpnet med en viss andakt. Mellom små pappfigurer til et dukketeater og julepynt fra mine foreldres barndom var det noen gulnede avisutklipp med en norsk tekst. Den handlet om en norsk prest og hans farefulle reise over Atlanten til kolonien Joinville i Brasil. En overgang bodde han alene i et træ i junglen, svang seg i barnefantasien som en annen Tarzan i lianene og sloges med store boasslanger. Etter flere forgjeves forsøk traff han keiseren av Brasil, Dom Pedro II, som viste seg å ha lyst hår og blå øjne.

Som ung i 1920erne var min mor aktiv i en lokal kvinnebevegelse og hadde fått tilsendt materiale fra Frederikke Mørck, barnebarn av Georg Neumann Crøger, bror til Olea Crøger.

I 1977 hadde jeg for alvor begynt å søke etter personen bak historien og etter forgjengerne til min oldefars slekt på morsiden. Et kvinnelig medlem av den frisisk-norske slekten Lutz (Loodtz) kom iflg. vår egen familietradisjon fra Kristiansand via Helsingør i slutten av 1700-tallet.

Sommeren 1978 flyttet jeg fra Århus til Oslo og fortsatte dér min undersøking. Sporet førte til Bergen og til Gudrun Crøger Rafsol og Jan Crøger med Åse Røynstrand, Voss, som mellemled. Gudrun og Jan Crøger viste seg begge å være søsken og oldebarn av Jonas Wessel Crøger. Kort etter ble vi enige om å forsøke å oppspore etterkommerne til datteren av Jonas Wessel og Dorthea Johanne Crøger (f. Lodtz), Helle Margrethe Crøger Devold.

I 1890 utvandret hun etter en skilsmisse til USA sammen med sine to tenåringsdøtre. Høsten 1998 nådde vi endelig målet. Kort etter begynte jeg å skrive inn den samlede dagboken og fikk for første gang den eventyrlige historien i hele sin fulle og spennende lengde. Januar 1999 ble dagboken lagt ut på min hjemmeside som en første prøveversjon sammen med muntlige utgaver av beretninger fra den norske og norsk-amerikanske delen av familietradisjonen.

Mars 2001 ble Jonas Wessel Crøgers reisedagbok finpusset og for første gangen fullført med tekst og bilder fra flere ulike kilder.

En STOR takk til Gudrun Crøger Rafsol og Jan Crøger, Bergen, for å ha stilt et omfattende biografisk materiale til rådighet for denne undersøkingen.

Åge Skjelborg
2009

Reisen til Brasil
norsk tekst (normalisert)
Episode 1
Episode 2
Episode 3
Episode 4