Jonas Wessel Crøger på vei gjennom junglen med en liten klokke om benet for å skremme de ville dyrene.

Herr redaktør!

Jeg takker for Deres utmerkede blad som har gitt meg inspirasjon til å prøve om jeg kan oppspore eventuelle fjerne slektninger i USA. I den anledning gikk jeg til "skattekisten" min som inneholder kort, avisutklipp og billeder av oldeforeldre og div. vaksinasjonsattester, altså litt av hvert fra 1629 og oppover. Så ville tilfellet at Nordmanns-Forbundet 1981 nr. 6 med artikkel om om Brasilutvandrere kommer akkurat mens jeg sitter med et avisutklipp som forteller om min oldefars reise i Brasil i 1854.

En reise som min farfar gjenfortalte meg som barn, om min oldefars vandring gjennom jungel med bjeller på støvlene for å skremme slanger og ville dyr. Ganske sikkert utbrodert men duverden for et eventyr for en liten pike.*

Og som man kan lese i avisartiklen, jeg har vedlagt, har det nok vært et eventyr for oldefar, presten Jonas Wessel Crøger, sønn av Heddalspresten Johannes Crøger og bror til den kjente folkevisesamler Olea Crøger, å få være med på alt dette.

I artiklen er Devold et aktuelt navn. Min farfars søster, Helle Margrethe Crøger, ble gift Devold og emigrerte til USA. Det er hennes sønn, H.O. Devold som nevnes i artiklen. Fra ham fikk min far en god del prospektkort, og jeg har en hel del liggende fra 1907 - 1909 av Amerika - Canada og Europa. På enkelte er det rene historier å lese.

Så vidt jeg husker var han korrespondent for en avis i Minneapolis, men gikk senere over i politikken. Hans mor ble senere gift med forfatteren Emil Mengshoel som skrev en del radikale bøker og emigrant litteratur. Sammen utga de et blad, Folkets Røst, i Minneapolis.

Gudrun Crøger Rafsol

Trykt i Nordmanns-Forbundet Nr. 2/1982


* Historien om Jonas Wessel Crøger på vei gjennom junglen med en bjelle bundet om benet har altså blitt fortalt opp gjennom Wessel Crøger-slekten fra voksen til barn eller fra barn til barn helt siden at Gudrun Crøger Rafsols oldefar vendte tilbake til Bergen fra Brasil høsten 1855.

Jonas Wessel Crøgers egen skriftlige notis.

Brazilianerne afholder sig viselig fra at forsyne de Vilde med Vaaben. De lade sig ogsaa let skræmme af enhver dem ukjendt Lyd, og derfor, saavelsom forat skræmme Slangerne, bar jeg stedse i Skoven fastbundet til mit Ben en liden Klokke, som jeg havde kjøbt i Hamburg, og som ganske vist reddede mig fra Farer jeg ikke saa.

Trykt i Jonas Wessel Crøger: Reise-Dagbok 1854-1855

Innskrevet

Åge Skjelborg dec. 2001