| Startsiden | | Tilbage |

  Du lytter til en midi-version af en klaverudgave af sangen Grenaa Pris fra Sommerrevuen 1919. Musikken er komponeret af Niels Udengaard, teksten skrevet af R. J. Højfeldt.
   

Byens Kastanjer kender enhver, hvor er de smukke de løvrige Træer, mellem St. Petri og Jødernes Gaard stod de i mere end Hundrede Aar, kasted sin Skygge paa Borgerens Grav, enten han døde paa Land eller Hav, vidne de kan jo om Fædrenes Færd, aa, lad de staa disse Træer.

Du kære Grenaa By, jeg juble maa i Sky, ved Tanken om, hvor højt Du staar for Gæstfrihedens By.


Undertegnede webmaster hørte første gang denne revue-sang, da den flere gange blev sunget af fhv. kroejer Anton Pedersen, Gjerild og spillet af fhv. musiklærerinde Else Gehring, Grenå i 1970erne.
 

Transkription og midi-indskrivning

Åge Skjelborg

April 2003

| Startsiden | | Tilbage |