| Startsiden | | Tilbage |
 
 

Du lytter til en midi-version af en lokal udgave av en slags reinlænder eller turdans kaldt Klap Final. Melodien er nedskrevet i Chresten Langholms nodebog omkring 1900. Signe Langholm forærede mig nodebogen i 1969 sammen med en del andet nodemateriale fra Chresten Langholms tid som aktiv musiker på blæserinstrumenter.
 
 
Midi-innskriving og dataredigering
Åge Skjelborg
April 2003
| Startsiden | | Tilbage |