| Startsiden | | Tilbage |
 

Du lytter til en midi-version af en lokal udgave av en reinlænder kaldt Fyenboen. Melodien er fundet i Chresten Langholms nodebog og må være nedskrevet omkring 1890. Signe Langholm forærede mig nodebogen i 1969 sammen med en del andet nodemateriale fra Chresten Langholms tid som aktiv musiker på blæserinstrumenter. Denne reinlænder blev også brugt til lokale børneballer ved juletræsfester og da som klaverstykke.
 

Midi-innskriving og dataredigering
Åge Skjelborg
April 2003
 

| Startsiden | | Tilbage |