| Startsiden | | Tilbage |

Hvad aviserne skrev om projektet i 1974

Spillemænd i klemme

Situationen for de musikere, som gennem mange år har spillet til bal på kroer og i forsamlings- huse bliver stadig sværere. Det store publikum forlanger at høre den samme musik som den, de til daglig hører gennem massemedierne. Derfor fratages musikerne muligheden for at sætte et personligt præg på den dansemusik, de spiller.

En skildring af musikernes situation gennem den dansemusik, de spiller, bliver nu tilgængelig for en større offentlighed gennem en ny grammofonplade, som netop ( marts 1974) er udkommet. Den har titlen "Mennesker og Musik i Nørre Djurs" og undertitlen "Egnsmusik og Spillemandsmusik".


Pladen er udgivet af forlaget "Scanfolk Productions" i Gjerrild. Bag forlaget står mag.art. Åge Skjelborg, Gjerrild, som med den ny plade præsenterer forlagets anden udgivelse. Den første var optagelser med spillemænd fra Anholt og mødte megen interesse. Et og andet tyder på, at plade nummer to bliver mødt med ligeså stor interesse. Inden pladen kommer i handelen, er der til forlaget indløbet omkring 400 forudbestillinger.

"Mennesker og Musik i Nørre Djurs" rummer optagelser med tre lokale musikere og to generationers balmusik. På side et præsenteres det yngre repertoire, som stadig er i brug på kroer og i forsamlingshuse på Norddjursland. Side to bringer eksempler på den ældre generations musik, som er på vej ud af balsalen - og på vej ind i de helt unges underholdningsmusik.


Pladen viser på hvilken måde en spillemand og en populær-musiker fra det samme område, men fra to forskellige generationer, forsøger at løse deres særlige problemer med at fortolke musik. Om pladen skriver Åge Skjelborg: "Den folkelige musik på pladen hører hjemme blandt en befolkning på Norddjursland, hvor den aktive balmusiker får stadig sværere ved at påvirke de nye dansemelodier og slagere til eget brug gennem sit violin- og harmonikaspil.


Populærmusikken er med tiden blevet en anden og mere tilstræbt folkelig i sit kommercielle tilsnit. Det store publikum vil også have musikken præcist, som de hører den gennem massemedierne. Dermed fratager man musikerne deres muligheder for selv at sætte deres personlige præg på dansemusikken. Hvis ikke musikeren vælger at lægge op søger han måske intimiteten i folkedansergruppen, hvis hjemstavnsmusik får nyt liv fra forsamlingshusmusikken. Uden bevidst at ville genoplive søger balmusikeren spontant tilbage til et gammelt repertoire af egnsmelodier".


En murer, en smedemester og en gårdejer. Det er de borgerlige stillinger, som de tre musikere på pladen har. Den 55-årige murer Gunner Ballegaard fra Stenvad og den 57-årige smedemester Albert Rasmussen fra Enslev tager sig f.eks. af den yngre del af repertoiret på henholdvis harmonika og violin. De spiller ialt 12 forskellige melodier.

Det er festlig musik med festlige titler. Hør bare et par eksempler: "Cementkogerens Rheinlænderpolka" eller "Hej, bette ven, ska' vi bytt' hat?"

Åge Skjelborg April 2003

| Startsiden | | Tilbage |