| Startsiden |

Fransk Adel og Bourgeoisie
Slektene d'Aubigné & D'Aubigny

Om prosjektet
Arkiver og kilder
Stamtavler
D'AUBIGNY
Passasjerlister 1
Passasjerlister 2
Jean Marc A. Morell d'Aubigny
Meritliste
Bryllupper i La Rochelle 1600-1745
En utvandret familie DAUBIGNY i Prřjsen
Adelsfamilien d'Aubigné
og den franske revolusjonen

Adelsslekten d'Aubigné og Frankrike
Et fransk-svensk opphav
Jean Henri d'Aubigné


Jean Baptiste Daubigne
Svensk garnison i Stralsund


Leonard d'Aubigné (1828-1910)

Adelsslekten d'Aubigné stammer opprinnelig fra grevskapet Aubigné, Poitou, Aunis, Charente Maritime, sřr for Deux-Sevre. I fřrste halvdel av 1600-tallet slo etterslekten seg ned i Ile de France, Bretagne, Dauphin, Bourgogne, Languedoc og Schweiz.

Etter opphevingen av Ediktet i Nantes 1689 flyktet medlemmer av slekten d'Aubigné sammen med 250.000 andre hugenotter til Tyskland, Holland, England, Schweiz og Amerika.

Poeten Theodore Agrippa d'Aubigné ble fřdt 8. febr. 1552 i Saint Maury, Pons, Charente Maritime. Faren, Jean d'Aubigné, (1520-1571), konverterte fra kalvinist til katolikk og oppdro sřnnen katolsk. Den unge Agrippa ble utdannet i Paris og Genéve pĺ slutten av 1500-tallet, siden i Lyon og ble soldat i den protestantiske hćren. I 1620 sřkte Agrippa d'Aubigné som hugenot tilflukt i det protestantiske Schweiz og ble stamfar til en lang slektsgren. Seigneur des Landes et de Chaillou, Theodore Agrippa d'Aubigné, dřde 9. mai 1630 i Genéve

E-post: aage.skjelborg@c2i.net

Sidene er under oppbygging