(fra v.) Jens Skjelborg, Thyra Skjelborg
og (siddende) Axel Skjelborg. Ørting 1927