(fra v.) Peter L. Skjelborg, Signe
Simonsen Jens Skjelborg, Ida
Skjelborg, Edith og Axel Skjelborg
(nygifte) og Holger Skjelborg.
Ørting 1927