| Startsiden |

Etterkommere av Jean Henri d'Aubigné

d'Aubigné, Johan Henrik. Artillerivolontär, Barberare, språklärare. Frivillig i finska kriget. Flyttade 1782 från Malmö till Lund.
Citat ur Svenska Släkter I:2 1985 (sid 196):7. I Örnberg 1888 redovisas ättlingarna till parets yngste son, Christopher, f 1789. Där uppgives fadern Jean d´Aubigné, ha blivit språklärare i Lund. Han återfinnes icke bland universitetets språklärare.
Enligt ett av garverifabrikören i Laholm, Leonard d´Aubigné (son till parets äldste son Johan Abraham f 1783) upprättat släktregister var Johan Henrik d´Aubigné son till tjänstgörande armégeneralen Jean d´Aubigné, f i Paris 1701, d 1768. Han kom till Sverige för att enligt faderns önskan ingå äktenskap m en skånsk adelsdam. "Men detta blev ej av, utan han gifte sig med en fröken Nisswandt, dotter till fabriksägare N i Landskrona." I hfl för Krafts rote i Lund anges hustrun som änka år 1808 utan ngn dödsnotis i Lunds dödbok 1789-1824. ... [slut citat].
Ovanstående utgör not till en intressant utredning av släkten Nissvandt från Landskrona och äktenskapet mellan Maria Helena Nissvandt, f 1757 28/1, d 1824 1/8 i Lund. G 1778 30/10 i Malmö garnison m artillerivolontären vid Hamiltons kompani JOHAN HENRIK d´AUBIGNÉ. Författare till artikeln/släktutredningen är Astrid Hollberg-Wikmark. Död möjligen i finska kriget omkring 1790.
Gift 1778-10-30 i Malmö Garnison med Nisswandt, Maria Helena. Född 1757-01-28. Död 1824-08-01 i Krafts rote, Lund (M). Far: Nisswandt, Johan. Tobaksfabrikör.
Följande är ett försök till tolkning av en kopia av ingressen till en bouppteckning från Lunds rådhusrätts arkiv, vol. FIIa:24, s. 91-118
Åhr 1768 den 19 och 20de Decembris instälte sig i anledning af wällofl. Magistratens förordnande, Rådmannen Anders Peter Westman och Stadsfiskalen Pehr Söderberg, tillika med Kämnärerne Jöns Hansson och Nils Kruse uti högädle Herr Assessoren Alegres tobaksfabrique, att förrätta laga bouppteckning och wärdering uppå afvekne Tobaksfabriqueuren Johan Nisswants och dess afledne hustrus, Christina Dimbergs qvarlämnade gäldbundne egendom, i närvaro af myndige sonen studenten Johan Elias? Nisswant och Rådmannen O. A. Beckman, hvilken senare såsom ombud å wälbemälte Herr Assessoren wägnar sig infant.
Hwarefter och sedan berörde egendom wardt uptecknad och wärderad blef den 21 och 22 i ofvannämda månad samt den 9 den påföljande januarii efter föregången Publication å Predikstolen ?? ?-ringningar å gatorne? härstädes laga Auction therå anställd med the willkor att wederbörande Köpare böra till assessoren högädle herr Carl Lud. Alegre betala de inropte varor innan the samma få lyftas och det innom 14de dagen efter inropet, men widrig händelse komma berörda waror att ånyo på auction försäljas då hwad som skulle brista blir för köparnas egen räkning. (widrig här nog = motsatt)
Därefter följer en uppräkning av varor och utrop m.m. på 26 sidor.
(Maria Helena var tydligen då bara 11 år och moderlös. Frågan uppstår om fadern förblev borta eller vem som tog hand om flickan sedan han försvunnit.) Mor: Dimberg, Christina.
Barn:
d'Aubigné, Johan Abraham. Född 1783-08-13 i Lund. Död av kallbrand 1855-01-26 i Nyby, Laholm. Se tabell 2, s 1.
d'Aubigné, Niclas Peter. Kakelugnsmakare. Född 1786-01-12 i Lund. Flyttade 1830 från Norrköping till Linköping. Flyttade 1833 till Linköping. Flyttade (men hittas inte i Ö.) 1840 från Linköping till Örebro.
d'Aubigné, Christopher. Född 1789-12-16 i Lund. Död 1871-03-15 i Stockholm. Se tabell 13, s 6.
Tabell 2 (generation 1)
(Från Tabell 1, s 1)
d'Aubigné, Johan Abraham. Handskmakare. Född 1783-08-13 i Lund. Död av kallbrand 1855-01-26 i Nyby, Laholm.
I Halmstad hittas J. A. första gången i hfl 1813 A:2, hus 110, Västra roten som gesäll och under namnet d'Langgi?. Han bor hos handskmakaren Blomqvist. I nästa hfl, för 1814-15, finns i samma hus gesällen kvar men under namnet Daubage?, f. 1786 30/6. Där bor då också en jungfru Lovisa Tulin, f. 1794 19/11. I nästa hfl, 1816-17 är båda borta. Någon vigselnotis för honom och Lovisa har jag inte hittat, ej heller någon dopnotis för dottern.
Johan Abraham synes under senare delen av sitt liv levt tämligen fattigt. Nyby ligger i utkanten av det lilla Laholm men kan kanske anses vara något sundare än inne i staden.
Av barnen har inte de två äldsta kunnat hittas för uppföljning och inte heller Johan Rudolf, som fick flyttningsbetyg 1838 till obestämd ort. Adolf (f. 1817) har dock hittats som fosterson hos farbrodern Christopher i Helsinborg och dog i Stockholm 1873 enl Curt F..
Gift 1:o 1809-07-11 i Ystad med Löfberg, Margareta Catharina. Född omkring 1785. Skild 1815 i Göteborg.
Barn:
d'Aubigné, Dorothea Vilhelmina. Född 1808-09-10 i Ystad. Begravd 1809-01-29 i Ystad.
d'Aubigné, Charlotta Christina. Född 1809-11-04. Död 1886-05-01 i Ystad. Se tabell 3, s 2.
Gift 2:o 1816-08-30 i Halmstad med Thulin, Maria Lovisa. Född 1793-11-19 i Halmstad. Död av bröstsjuka 1820-06-10 i Laholm.
Barn:
d'Aubigné, Jacobina. Född 1815-03-15 i Halmstad. Död 1898-11-14 i Snöstorp (N). Se tabell 4, s 2.
d'Aubigné, Adolph. Född 1817-08-02 i Laholm. Död 1873-12-17 i Stockholm. Se tabell 5, s 2.
d'Aubigné, Eva Christina. Född 1820-05-08 i Laholm. Död 1861-04-25 i Tävelsås (G). Se tabell 6, s 3.
Gift 3:o 1820-12-29 i Laholm med Stenbeck, Petronella. Född 1786-09-20 i Veinge (N). Flyttade 1810 från Veinge till Laholm. Petronella levde 1820 (med titeln Jungfru) tillsammans med systern Engela 1820 i Johan Abraham d'Aubignés hus och alltså medan första hustrun ännu levde. Död av vattusot 1841-08-31 i Nyby, Laholm. Far: Stenbeck, Per Andersson. Organist o Klockare. Född 1754-06-29. Flyttade 1810 från Veinge till Skogaby.
Per Stenbeck hade flera barn. Petronella och Engla hittar vi Laholm, liksom sonen Jacob, som där blev kardemakare och blev nära 80 år. En annan son (f. 1796) var klockare i Laholm. Mor: Wadensten, Johanna Catarina. Född 1764-06-01. Hon kan ha kommit från Knäred (ej kollat).
Barn:
d'Aubigné, Maria Christina. Född 1821-10-02 i Laholm. Död 1830-10-28 i Laholm.
d'Aubigné, Johan Rudolph. Född 1824-04-09 i Laholm.
Saknas i husförslängden 1838 hos fadern.
Enl Curt F lärde han till garvaree och fick som gesäll flyttningsattest till en garvare Dock i Halmstad 1847 i februari. Inga anteckningar finns där om inflyttning.
d'Aubigné, Carl Wilhelm. Född 1825-02-09 i Laholm. Död 1884-12-27 i Edenberga 5, Ränneslöv (N). Se tabell 7, s 3.
d'Aubigné, Leonard. Född 1828-08-25 i Laholm. Död 1910-11-25 i Laholm. Se tabell 8, s 3.
Tabell 3 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
d'Aubigné, Charlotta Christina. Född 1809-11-04. Död 1886-05-01 i Ystad.
Gift
Tabell 4 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
d'Aubigné, Jacobina. Född 1815-03-15 i Halmstad. Fick 7 barn enl Curt F Död 1898-11-14 i Snöstorp (N).
Gift
Tabell 5 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
d'Aubigné, Adolph. Född 1817-08-02 i Laholm.
Adolph blev fosterson hos farbrodern Christopher när han var 3 år och modern dog.
Enl Curt F var han gift 2 ggr och fick 5 barn. Död 1873-12-17 i Stockholm.
Gift 1:o
Gift 2:o
Tabell 6 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
d'Aubigné, Eva Christina. Född 1820-05-08 i Laholm.
Hon uttog 1844 attest till "trakten av Wexjö och Ousaby". Det har senare visat sig vara Osaby herrgård i Tävelsås (G). Enl Curt F fick hon sju barn. Död 1861-04-25 i Tävelsås (G).
Gift
Tabell 7 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
d'Aubigné, Carl Wilhelm. Kopparslagare. Född 1825-02-09 i Laholm. Död 1884-12-27 i Edenberga 5, Ränneslöv (N).
Carl Wilhelm flyttade mycket. Han flyttade först till Ystad 1850, varifrån han återkom 1853-08-26 till Nyby i Laholm, där fadern fortfarande bodde. Han flyttade till Krokegatan (nuv. Storgatan) 1855 och gifte sig då med den nära 20 år äldre Johanna Greta Apelgren, som emellertid 2 år senare avled, Han uttog flyttningsbetyg 1858 till Våxtorp och gifte sig där med Stina Nilsdotter och fick flera barn. I Edenberga 1, Ränneslöv, där han bor på samma ställe som den yngre brodern Leonard (ägare), står han som kopparslagare eller kopparslagargesäll medan han tidigare i samband med första hustruns död anges vara kopparslagarmästare.
Under senare år bor familjen på Edenberga 5, i allmänhet står kommentaren Inhyses.
Både han och hans hustru verkar ha haft mycket begränsade läs- och kristendomskunskaper, det står betyget bc eller c på båda.
Sonen verkar ha utvecklats i negativ riktning, se honom. Även en av döttrarna, sannolikt den yngsta, har en negativ anteckning.
Gift 1:o med Apelgren, Johanna Greta. Född 1806-07-06 i Kvibille (N). Hon angavs vid vigseln komma från Snöstorp. Död av tärande sjuka 1857-03-20 i Krokegat, Laholm.
Gift 2:o med Nilsdotter, Stina. Född 1826-11-30 i Våxtorp (N).
Barn:
d'Aubigné, Peternilla. Född 1858-09-16 i Våxtorp (N).
d'Aubigné, Christina Ulrika. Född 1860-11-28 i Edenberga, Ränneslöv (N).
d'Aubigné, Emma Augusta. Född 1864-01-10 i Edenberga, Ränneslöv (N).
d'Aubigné, Johan Abraham. Född 1867-08-08 i Edenberga, Ränneslöv (N).
I hfl för 1890 står anteckat ....1888 ... häktad...., vilket inte närmare uttytts. Han år 1890 antecknad "i socknens slut" d v s utan känd hemvist.
Tabell 8 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)
d'Aubigné, Leonard. Handskmakare. Född 1828-08-25 i Laholm. Död 1910-11-25 i Laholm.
Bilden bredvid kommer från Föreningen Gamla Laholm och har endast påteckningen d’Aubigné. Med tanke på mannens ålder och klädsel har det bedömts vara Leonard.
Leonard flyttade omkring rätt mycket och adresserna i början har inte kunnat återfinnas.
Hans tre första barn med födelseort i Skummeslöv och Ö. Karup enl först husförhörslängden i Ränneslöv har inte kunnat hittas i födelseböckerna där eller i Ränneslöv. Ej heller i Hasslöv eller Våxtorp, som är närliggande församlingar. Han återfinnes ej heller i flyttnigslängderna för Ö. Karup eller Skummeslöv. En ledtråd kan möjligen vara att dottern Natalia E. som 4-åring ansluter till övriga familjen 1861 från Barkåkra utanför Ängelholm. Senare uppgifter från Curt F. säger att de tre barnen tillhörde ett tidigare förhållande hos Ulrika men att Leonard accepterade dem som sina egna. Hans barn med Ulrika Åmansson återfinnes dock hela tiden.
Han bodde några år, liksom fadern i Nyby, och ägde där först både tomt och hus. Kanske ungefär på den plats som idag kallas Handskvägen. Senare bodde han i Gamleby (äldsta stadsdelen) på ett flertal ställen som hyresgäst och flyttade 1887 till Båstad med den hemmavarande familjen men återvände redan efter 2 år och slog sig ner i Torgs rote nr 4 som hyresgäst hos en slaktare Öhman.
I sockenstämmoprotokoll, som nu delvis blivit tillgängliga på nätet, ser vi att han 1869-09-20 ansökt om att få ha viss servering i hemmet. Det framgår dock inte om detta beviljades eller inte. "Med bifogande af erforderligt bevis, får jag Ödmjukast anhålla att i min bostad häri Staden, gården Nr 117 & 118, till förtäringpå stället, mot betalning hålla allmänheten tillhanda Öl, dricka, porter, kokadt Caffe, the och Chocolade, eller andra icke Sperituösa drycker, med undantag af vin, i förening med mat om så begäres." Där framgår också i andra protokoll från sockenstämmor att han 1871-03-20, några månader före stadsbranden, utsågs till en av tre förmän för vattenbärarna. Detta skedde efter en genomgripande utredning och genomgång av brandförsvaret. Den 30 April utbröt sedan branden, varvid Leonard sade sig ha förlorat värden för ca 2000 rd. Han förlorade också en dotter, Maria Elisabeth, 4½ år, som tydligen sprungit in i huset igen för att hämta något och blev kvar. Som ersättning efter branden utgick ur en gåva från änkedrottningen 450 rd till särskilt drabbade och behövande laholmare. Av detta fick Leonard 60 rd, vilket var det enskilt största bidraget.
Gift 1860-08-07 i Skummeslöv (N) med Åmansson, Syster Ulrika. Född 1829-03-25 i Malmö. Död 1901-06-11 i Laholm.
Barn:
d'Aubigné, Amanda Paulina. Född 1861-04-22 i Laholms stadsförs.. Se tabell 9, s 4.
d'Aubigné, Leonard Julius. Född 1863-10-21 i Ränneslöv (N). Död på ålderdomshemmet 1951-03-30 i Laholm (N). Se tabell 10, s 4. d'Aubigné, Maria Elisabet. Född 1866-10-05 i Nyby, Laholm. Död vid stadsbranden 1871-04-30 i Laholm. Lär ha sprungit in i det brinnande huset igen för att hämta något och därvid omkommit.
d'Aubigné, Adolpina Eleonora. Född 1869-10-24 i Krokegat, Laholm. Flyttar tillsammans med familjen 1887 till Båstad.
d'Aubigné, Aurora Amalia Albertina. Född 1873-06-07 i Nyby, Laholm. Se tabell 11, s 5.
d'Aubigné, Adolf Napoleon. Född 1877-05-13 i Gamleby, Laholm. Se tabell 12, s 5.
Tabell 9 (generation 3)
(Från Tabell 8, s 3)
d'Aubigné, Amanda Paulina. Född 1861-04-22 i Laholms stadsförs.. Flyttade 1874-05-07 från Laholm till Halmstad. Flyttade 1880 från Laholm till Halmstad (N).
Gift 1891-12-12 i Halmstad/N med Backer-Meurke, Victor Julius. Fyrverkare. Född i Linköping.
Tabell 10 (generation 3)
(Från Tabell 8, s 3)
d'Aubigné, Leonard Julius. Handskmakare, pärl- och laxfiskare. Född 1863-10-21 i Ränneslöv (N). Död på ålderdomshemmet 1951-03-30 i Laholm (N).
Uttog betyg 1877-05-13 i Laholm för flyttning till obestämd ort. Han återkommer senare och flyttar tillsammans med familjen 1887 till Båstad. Han stannar där i 5 år, gifter sig och får 2 barn. 1892 återvänder han med familjen till Laholm och bor först i Torgs rote nr 8½ hos skräddaren S P Nilsson, men flyttar 1895 till Torgs rote nr 69, där han hyr hos snickare Hellsten.
Han är från 1908 i kyrkoböckerna antecknad som Laxfiskare. Enl Curt F lärde Julius till handskmakare men ägnade sig mest åt lax- och pärlfiske. Blev känd som den kanske genom tiderna störste pärlfiskaren i Laholm.
Paret fick 10 barn, varav de flesta dog i späd ålder. Han nämns i boken "Gamla Laholm", årg. 1, som stor lax- och pärlfiskare av sin kamrat på området. En pärlfiskare i aktion visas t. h. Han finns också i boken på ett ateljefoto (Bilden t. v. Det är dock tveksamt om barnens namn är korrekta, se åldern!)
Han är begravd i den nordvästra delen av kyrkogården vid S:ta Gertruds kapell, sannolikt i samma grav som fadern och modern. Gift 1889-06-11 i Båstad (L) med Rath, Wilhelmina Kristina. Född 1862-01-17 i Tegelbruket, Skummeslöv (N). Död 1938-11-27 i Laholm.
I dopnotisen står Charlotta men detta namn har senare inte förekommit. Far: Rath, C C. Tegelmästare. Född 1824 i Rügen, Tyskland.
Texten i hfl för Skummeslöv är mycket svårtydd men det verkar som om man närmast kom från Hasslöv. Mor: Petersson, Margareta Katarina. Född 1835 i Holstein, Tyskland.
Barn:
d'Aubigné, Karl Gustav Leonard. Frisör i Kinna. Född 1889-06-15 i Båstad. Enl Past Ämb i Laholm 1999 flyttade Carl Gustaf Leonard 1911-01-05 till Oscar Fredriks Församl. i Göteborg. Han var då frikallad från militärtjänst. Flyttade sannolikt 1958 från Kinna till Borås. Död 1965-10-07 i Borås.
d'Aubigné, Louis Gregor Wilhelm. Född 1891-10-30 i Båstad. Död 1914-08-02 i Laholm.
d'Aubigné, Ethel Irene. Född 1893-12-18 i Torgs rote 8½, Laholm . Död 1894-03-28 i Torgs rote 8½, Laholm .
d'Aubigné, Syster Vesta Linnea. Född 1895-04-07 i Torgs rote 69, Laholm.
d'Aubigné, Agnhild Maria Arvida. Född 1897-08-31 i Torgs rote 69, Laholm.
d'Aubigné, Elsa Linnéa. Född 1898-12-03 i Laholm.
d'Aubigné, Maggi Julia Fatima. Född 1900-04-14 i Laholm. Död 1933-07-31.
d'Aubigné, Leo Botvid Julius. Född 1903-01-26 i Laholm.
Han finns på foto som en bland flera brandsoldater i Laholm i början på 20-talet i 'Gamla Laholm', III, 1992, p. 55. Han är där en ganska kort men inte kraftig ung man. (Se bilden bredvid)
Enl Pat Ämb i Lah utflyttad till USA 1926-01-08, med nådigt tillstånd att ur riket utflytta den 25/2 1925. I passagerarlistan på "Drottningholm" läses att hans yrke var målare och att hans mål var Johnstown, N.J., där han angivit vännen Christina Englert, 237 N. Perry Str. som kontaktperson. Hittils vet vi dock inte mer.
d'Aubigné, Doris Wilhelmina Ingeborg. Född 1905-03-19 i Laholm. Död 1906-02-08 i Laholm.
Tabell 11 (generation 3)
(Från Tabell 8, s 3)
d'Aubigné, Aurora Amalia Albertina. Född 1873-06-07 i Nyby, Laholm.
Flyttar tillsammans med familjen 1887 till Båstad och 1892 tillbaka till Laholm.
Gift 1892-06-04 i Laholm med Jönsson, August. Stationskarl. Född 1864-10-14 i Skummeslöv (N).
Barn:
Jönsson, Julia. Född 1892-10-25 i Staionen, Laholm.
Jönsson, Vera Viola Virginia. Född 1894-05-08 i Staionen, Laholm.
Tabell 12 (generation 3)
(Från Tabell 8, s 3)
d'Aubigné, Adolf Napoleon. Cementarbetare. Född 1877-05-13 i Gamleby, Laholm.
Flyttar tillsammans med familjen 1887 till Båstad. Utflyttad till Halmstad 1902-12-30 och har där yrket cementarbetare. Han gifter sig 1903 i Halmstad och får en son 1905 som så småningom blir rörläggningsentreprenör i Halmstad. Familjen flyttade 1909-08-17 till Slöinge församling och har inte följts vidare.
Gift 1903-06-27 i Halmstad med Björnberg, Alvida Götilda. Född 1882-02-10 i Halmstad?.
Barn:
d'Aubigné, Jean Erik Valdemar. Rörläggarentreprenör. Född 1905-10-27 i Halmstad. Död 1974-10-28 i Fågelvägen 27, Halmstad.
d'Aubigné, Vera Elisabet. Född 1908-03-28 i Halmstad. Död 1908-04-22 i Halmstad.
Tabell 13 (generation 1)
(Från Tabell 1, s 1)
d'Aubigné, Christopher. Handlande i Helsingborg, Notarius Publicus i Stockholm. Född 1789-12-16 i Lund.
Ur Sjöström, Skånska Nationen: Bl a: F. i Lund 1789, stud. Blek 1811, avled som Notarius Publicus i Stockholm
Följande står i Carl Sjöströms Blekingska Nationen 1697-1900, sid 313-314:
1811.
1591. Christopher d'Aubigné, son af hårfrisören Johan Henrik d'A och Maria Helena Nisswandt (död enka 1824); f i Lund 16 dec 1789; dref i Helsingborg i kompani med O Chr Gjertsson handelsrörelse till 1830, hvarefter han ensam fortsatte affären; öppnade 1835 i Söderköpng handel i kompani med H Hellström (1643); notarius publicus i Stockholm 29 maj 1846; afsked 1857; död 15 mars 1871.
Egde frälselägenheten Lillsjönäs i Bromma soclen, Stockholms län. - Fadren kallas 1783 artillerivoluntör; modren föddes i Landskrona 1757 och var dotter af tobaksspinnaregesällen Johan Nisswandt. Observera felaktigheterna i Sv slägtkalender (4. 76). - Gift på Lilla Tycketofta vid Helsingborg 1818 med Carolina Gustava von Bergen (f 1792, död 1864); dotter af stadsläkaren Lars Magnus von B. - Söner Rudolf (f i Helsingborg 1820; stud skån 1839; död ung) och Vilhelm (f i Helsingborg 1831; notarius publicus after fadren 1857; tillika dispaschör 1867; död i Stockholm 1882).
Broderns, Johan Abraham, son Adolph (f. 1817-08-01 i Laholm) var fosterson (Adolphs mor dog när sonen var 3 år). Död 1871-03-15 i Stockholm.
Gift 1818-07-26 i Lilla Tycketofta, Helsingborg med von Bergen, Carolina Gustafva. Född 1792-02-09 i Helsingborg. Död 1864. Far: von Bergen, Lars Magnus. Stadsläkare. Mor: Tollsten, Maria Christina.
Barn:
d'Aubigné, Laura Maria. Född 1818-10-11 i Helsingborg.
d'Aubigné, Rudolf. Student, kontorsskrivare. Född 1820-06-01 i Helsingborg. Död 1898-02-06 i Danviks Hospital, Stockholm.
Student i Skånes nation 1839. Blev sinnesslö och dog i unga år, enligt Carl Sjörström: Skånska Nationen 1833-1889 (studentmatrikel)
Emellertid återfinnes han på den s.k. Söderskivan såsom ogift, f.d. kontorsskrivare, inskriven på Danviks Hospital i Stockholm och död där 1898-02-06
d'Aubigné, Fredrik. Bokhållare, grosshandlare. Född 1821-12-14 i Helsingborg. Död 1900-12-22 i Brännkyrkagatan, Stockholm.
d'Aubigné, Clara Lovisa. Född 1823-03-17 i Helsingborg. Levde 1890 i Söder, Stockholm.
d'Aubigné, Axel. Född 1824-09-22 i Helsingborg.
d'Aubigné, Carl. Född 1826-01-07 i Helsingborg. Död 1887-05-13 i Peder Myndes Backe, Stockholm. Se tabell 14, s 6.
d'Aubigné, Anna Sophia. Född 1827-03-28 i Helsingborg.
d'Aubigné, Alexander. Född 1828-09-04 i Helsingborg.
d'Aubigné, Emilia Carolina. Född 1829-09-25 i Helsingborg.
d'Aubigné, Vilhelm. Notarius Publicus, dispaschör. Född 1831-01-30 i Helsingborg.
Notarius publicus 1857 efter fadern, dispaschör 1867 Död 1882 i Stockholm.
d'Aubigné, Hilma Fredrika. Född 1832-06-02 i Helsingborg.
Tabell 14 (generation 2)
(Från Tabell 13, s 6)
d'Aubigné, Carl. Kanslist i justitierevisionen. Född 1826-01-07 i Helsingborg. Död 1887-05-13 i Peder Myndes Backe, Stockholm. Gift med Lundeberg, Maria Margareta. Född 1841-04-13.
Preliminær side.
Innskriving Ove Billing. Redigering Åge Skjelborg, November 2001